Билки и билкови сборове

Кръвен здравец (кървавочервен здравец) – Geranium sanguineum L.

Семейство

Здравецови – Geraniaceae

Описание

Многогодишно тревисто растение с хоризонтално коренище. Стъблата са 15 – 60 см високи, прави или възходящи. Листата са с дръжки, срещуположни, в очертание закръглени, 1 – 3.5 см дълги и 2 – 4 см широки, дълбоко, почти до основата разделени на 5 – 7 дяла. Цветовете са кървавочервени, единични, разположени на 5 – 15 см дълги, съчленени дръжки, излизащи от пазвите на листата. Чашката и венчето са петлистни. Тичинките са 10. Плодът се разпада на 5 едносеменни дяла. Цъфти през май – август.

Разпространение

Расте по тревисти и каменливи места, из храсталаци и редки гори в равнините и планините от морското равнище докъм 1700 м надморска височина в цялата страна.

Употребяема част

Използва се коренището (Rhizoma Geranii sanguinei).

Действие

Капиляроукрепващо, адстрингентно, противовъзпалително.

Приложение

Дрогата се препоръчва при стомашно-чревни възпаления – гастрити, колити, диария.

Външно се използува при кръвотечение от носа, сърбежи, фистули, рани и други кожни възпаления.

Начин на употреба

Прилага се студен извлек от 2 чаени лъжици билка, накисната в 1/2 л вода за 8 часа, който се изпива в продължение па 1 ден. Същият извлек се използва и външно за компреси и лапи.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Терапевтична класификация на билките