Билки и билкови сборове

Отравяне с чемерика – Veratrum album L. (Veratrum lobelianum (Bernh.) Arcang.)

Синоними: бяла чемерика, горска чемерика

Семейство

Кремови – Liliaceae

Описание

Многогодишно тревисто растение с късо коренище и многобройни жълти шнуровидни корени. Стъблото е 1 – 1.5 м високо, цилиндрично, облистено. Листата са последователни, долните широко елипсовидни, надлъжно надиплени, до 25 см дълги и 18 см широки, а горните – ланцетни. Цветовете са дребни, жълто-зелени, събрани в силно разклонени метличести съцветия. Околоцветникът е шестлистен, тичинките са 6, а плодникът е с 3 стълбчета. Плодът е кутийка с многобройни сплескани, крилати семена. Цъфти юли – август.

Разпространение

Расте по влажни планински ливади и поляни от 800 до 2000 м надморска височина.

Употребяема част

Използват се коренищата с корените (Rhizoma Veratri cum radicibus) като суровина за химико-фармацевтичната промишленост.

Отравяне

Проявите на отравянето са твърде сходни с тези при отравяне със самакитка (Aconitus napellus). Налице са контракции на скелетната мускулатура и силно понижаване на артериалното налягане, със забавена сърдечна дейност, силно безпокойство, усилено слюноотделяне, гадене, повръщане, диария.

Лечение

Лечението включва промивка на стомаха, даване на медицински въглен, солево очистително (магнезиев сулфат), силен чай, кафе. Клинично се прилагат сърдечни средства, глюкоза, при необходимост – изкуствено дишане.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Терапевтична класификация на билките

Коментари