Билки и билкови сборове

Черен синап – Brassica nigra (L.) Koch (Sinapis nigra L.)

Семейство

Кръстоцветни – Brassicaceae (Cruciferae)

Описание

Едногодишно растение с право, 1 – 1.5 м високо стъбло. Листата са с дръжки, долните и средните стъблови са лировидно перести, с 1 – 3 двойки странични дялове и много по-голям връхен дял, грубо четинесто влакнести от двете страни; горните са линейно продълговати или продълговато ланцетни, по-дребни, целокрайни или рядко назъбени, обикновено голи и синьо-зелени. Съцветието е връхно, гроздовидно. Цветовете са яркожълти, с четирилистна чашка и венче, 6 тичинки и 1 плодник. Плодът е 1 – 2 см дълга и 1.5 – 2 мм широка, прилегнала към стъблото четириръбеста шушулка с дребни, сферични, червено-кафяви семена. Цъфти май – октомври.

Разпространение

Расте като плевел и бурен край пътища, насипи, из угари и засети площи докъм 500 м надморска височина.

Употребяема част

За лечебни цели се използват семената (Semen Sinapis nigrae) и получените от тях синапово брашно (Farina Sinapis) и синапов спирт (Spiritus Sinapis).

Действие

Дразнещо.

Приложение

Синаповото семе се използва в народната и научната медицина като дразнещо средство, което предизвиква нахлуване на кръв към болното място, затопля, подобрява кръвообращението и лекува възпалителния процес. Освен това то дразни рефлекторно дихателния център и подобрява дишането. Най-често се прилага външно под формата на лапи на различни части от тялото при простудни състояния, бодежи, бронхити, пневмонии, ревматизъм, лумбаго, артритни болки и др. Много по-рядко се използва вътрешно (смесено с мед) при бронхити, за стимулиране на жлъчната секреция и др.

Начин на употреба

Използва се спуканото синапово семе, смесено с брашно в съотношение 1:1 (за деца брашното е 2 – 3 пъти повече от синаповото семе). Прави се гъста кашица с хладка вода и малко оцет (водата не трябва да бъде гореща, защото ще инактивира фермента, под влиянието на който се получава дразнещото вещество). Синаповата кашица се разстила между сгънато на две парче плат и се поставя върху болното място. Лапата се държи до зачервяване на кожата, но болният не трябва да усеща силна болка. Обикновено лапата престоява 10 – 20 мин при възрастните, а при децата много по-кратко време. При продължителна или честа употреба кожата може да се нарани. Вместо кашица за същата цел се използват и синаповите хартии. Очуканото синапово семе (200 – 500 г) се поставя и във водата за баня. Банята продължава 15 – 20 мин.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари