Билки и билкови сборове

Горуха – Lepidium ruderale L.

Семейство

Кръстоцветни – Brassicaceae (Cruciferae)

Описание

Едногодишно и двегодишно тревисто растение с неприятна миризма. Стъблата са изправени или приповдигащи се, 10 – 30 см високи, най-често още от основата разклонени. Приосновните листа са 5 – 7 см дълги, един до два пъти пересто нарязани; средните листа са просто перести, а горните – цели, линейни, със стеснена или закръглена основа. Цветовете са много дребни, най-често без венче. Плодът е закръглено яйцевидна или широко елипсовидна шушулка, 2 – 8 мм дълга и около 1.5 мм широка. Цъфти май – юли.

Разпространение

Расте по буренливи места, край сгради и пътища из цялата страна до 1500 м надморска височина.

Употребяема част

Стръкове (Herba Lepidii ruderalis).

Действие

Научно е потвърдено противодиабетичното действие на растението, известно и използвано от народната медицина в някои области у нас.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари