Билки и билкови сборове

Ефедра – Ephedra distachya L. (Ephedra vulgaris Rich.)

Семейство

Ефедрови – Ephedraceae

Описание

Малко двудомно храстче от групата на голосеменните растения с изправени, силно разклонени и начленени стъбла, високи 10 – 50 см. Клонките са фино ребрести, зелени, срещуположни или събрани в прешлени по 3 – 4. Листата са много дребни, около 2 мм дълги, ципести, сраснали в основата си във вид на влагалище. „Цветовете“ са жълти, събрани в дребни шишарчици. Мъжките са на групи по много, а женските – по 2 на върха на клонките, с 2 – 4 покривни листчета, които при узряване на семената стават месести, червени.

Разпространение

Расте по скалисти, каменисти и песъчливи места по черноморското крайбрежие – Балчишко, Варненско, между Айтос и Бургас, по варовитите скали около Михайловград и Белоградчик, над Асеновград в Родопите, край р. Велека в Странджа и при с. Долни Пасарел (Софийско).

Употребяема част

Използват се надземните части (Неrbа Ephedrae).

Действие

Лечебното действие на дрогата се дължи на съдържащия се в нея ефедрин. Ефедринът повишава артериалното налягане, възбужда дихателния център, засилва и учестява сърдечните съкращения и подобрява кръвообращението, разширява бронхите.

Приложение

За лечение на ниско артериално налягане, бронхиална астма, сенна хрема, еластичен бронхит.

Ефедринът възбужда нервната система и може да предизвика безсъние, треперене на крайниците, сърцебиене. Не бива да се употребява от лица, страдащи от високо артериално налягане, атеросклероза, безсъние и др.

Начин на употреба

В медицината се употребява чистият ефедрин (по лекарско предписание). В народната медицина билката се използва, като 2 г дрога се залива с 250 см3 вряща вода. Това е дозата за 1 ден.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари