Състояния и заболявания

Вирусен хепатит Е

На латински език: Hepatitis viralis E

Въведение

Хепатит E не е бил познат като отделна човешка болест до 1980 г. Инфекция с вируса на хепатит E (HEV) обяснява епидемиите от вирусен хепатит в развиващите се страни. Въпреки че човекът се счита за естествен приемник за HEV, антитела към HEV са били открити и при някои животински видове. Като цяло хепатит Е е самоуправляваща се, ограничаваща се вирусна инфекция, последвана от възстановяване. Хронична инфекция не настъпва. Понякога обаче се развива фулминантен хепатит, като смъртността варира от 0.5% до 4.0%. Смъртността е много висока при бременни жени в третото тримесечие (около 25%). Към настоящия момент няма налични ваксини за предпазване от хепатит Е.

Епидемиология

Хепатит Е се разпространява чрез заразена вода или храна. В ендемичните области потреблението на фекално замърсена питейна вода е пораждало епидемии, а приемането на сурови миди е ставало източник на спорадични случаи. Налице е възможност за зоонотично разпространение на вируса, тъй като някои нечовекоподобни примати, прасета, крави, овце, кози и гризачи, са податливи на инфекция. Рисковите фактори за HEV-инфекция са свързани с лошите санитарно-хигиенни условия в големи райони на света и с отделянето на вируса на хепатит Е в изпражненията. Няма доказателства за сексуално пренасяне или предаване чрез кръвопреливане. За разлика от хепатит А (който също се разпространява по фекално-орален път), предаването на вируса на хепатит Е рядко се случва чрез контакт с член от домакинството или сексуален партньор, който е бил заразен. Обичайни контакти – в офиси, заводи или училища, не водят до разпространение на вируса.

Най-високи темпове на инфекцията се появяват в райони, където ниските стандарти на хигиена спомагат за предаване на вируса. Епидемии от хепатит Е са докладвани в Централна и Югоизточна Азия, Северна и Западна Африка, както и в Мексико, особено когато е налице фекално замърсяване на питейната вода. Спорадични случаи на хепатит Е са били докладвани и на други места и серологични изследвания показват глобална дистрибуция на щамове на хепатит Е с ниска патогенност. Единични случаи на хепатит Е се откриват в различни части на света, но обикновено заболяването се открива у индивиди, които са пътували в ендемичните райони.

На вашето внимание

Източник(ци):

Хепактив

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари