Състояния и заболявания

Саркоидоза

На английски език: sarcoidosis, sarcoid, Besnier – Boeck disease, Besnier – Boeck – Schaumann disease

Грануломатозно системно заболяване, при което в над 90% от случаите се засяга белият дроб, но могат да бъдат въвлечени и всички други органи.

Честотата на саркоидозата в Европа възлиза на около 50/100 000 жители. По-висока е честотата на заболяването сред чернокожото население на САЩ, както и в Швеция и Исландия. Честотният връх се наблюдава между 15-ата и 40-ата година от живота на пациентите.

Етиология

  • Неизвестна (теория за имунна дисрегулация)
  • Генетична предиспозиция (заболяването се среща по-често сред членовете на едно семейство)

Патоанатомия

Характерни са неказеифициращите епителоидноклетъчни грануломи с гиганстки клетки и лимфоцитен вал. Хистологичната картина не е специфична (ДД: туберкулоза, берилиоза, реакция към чуждо тяло и др.).

Патофизиология

  • Нарушена функция на Т-лимфоцитите (клетъчен имунитет):
    • Отрицателна туберкулинова проба
    • Намалена трансформация на лимфоцитите в лимфобласти при фитохемаглутининовия тест in vitro
  • Повишена активност на В-лимфоцитите (хуморален имунитет) – хипергамаглобулинемия (50%)

На вашето внимание

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари