Състояния и заболявания

Саркоидоза

На английски език: sarcoidosis, sarcoid, Besnier – Boeck disease, Besnier – Boeck – Schaumann disease

Клинична картина

Остра саркоидоза (синдром на Löfgren) – 5% от случаите, заболяват предимно млади жени.

Характерна е триадата:

 • Артрит (мигриращ)
 • Erythema nodosum
 • Двустранна хилусна лимфаденопатия

По-рядко се наблюдават:

 • Температура
 • Кашлица
 • Повишена CУE

Хронична саркоидоза – 95% от случаите:

 • В началото често протича безсимптомно.
 • Често се установява случайно при рентгеново изследване на гръдния кош.
 • По-късно евентуално се появява дразнеща кашлица, задух при натоварване.
 • Типично е несъответствието между относително доброто субективно състояние и изразената обективна находка (рентгенография на гръдния кош).

В повечето случаи се стига до развитие на белодробна симптоматика.

Международна класификация на стадиите на белодробната саркоидоза според рентгеновата находка в белите дробове:

 • Тип 0 – нормална находка при рядко срещаната изолирана извънбелодробна форма на органна саркоидоза
 • I тип – двустранна хилусна лимфаденопатия – полициклично ограничено увеличение на хилуса (обратим стадий)
 • ll тип – двустранна хилусна лимфаденопатия със засягане на белите дробове (ретикуло-нодуларен белодробен рисунък)
 • Ill тип – засягане на белите дробове без лимфаденопатия
 • IV тип – белодробна фиброза с необратимо понижаване на белодробната функция

Извънбелодробни изяви:

 • Кожа (25%) – синьо-червени възли, понякога папули. Erythema nodosum – червено-сини болезнени петна обикновено по страничните части на подбедрицата като израз на клетъчна реакция на свръхчувствителност. Нодозният еритем не е специфичен за саркоидозата, a ce среща и при ТБК, инфекции със стрептококи или йерсинии, при медикаментозни алергии, улцерозен колит, М. Crohn; често причината не може да бъде открита и тогава се говори за идиопатичен нодозен еритем.
 • Очи (25%) – иридоциклит, увеит, отлагане на калций в конюнктивата и роговицата, засягане на слъзните жлези (синдром на Parinaud)
 • Оток на паротидната жлеза – febris uveoparotida (синдром на Heerfordt)
 • Кости – osteitis multiplex cystoides (синдром на Jungling), или кистична дегенерация на фалангите на пръстите
 • Нервна система – пареза на лицевия нерв, diabetes insipidus, грануломатозен менингит
 • Други органи – лимфни възли, черен дроб, слезка, миокард, скелетна мускулатура и др.

N.B. Въпреки че през първия стадий се говори за хилусна болест на Boeck, измененията в никакъв случай не засягат единствено белите дробове. От самото начало могат да бъдат въвлечени и други органи.

На вашето внимание

Не пропускайте

Коментари