Състояния и заболявания

Саркоидоза

На английски език: sarcoidosis, sarcoid, Besnier – Boeck disease, Besnier – Boeck – Schaumann disease

Клинична картина

Остра саркоидоза (синдром на Löfgren) – 5% от случаите, заболяват предимно млади жени.

Характерна е триадата:

 • Артрит (мигриращ)
 • Erythema nodosum
 • Двустранна хилусна лимфаденопатия

По-рядко се наблюдават:

 • Температура
 • Кашлица
 • Повишена CУE

Хронична саркоидоза – 95% от случаите:

 • В началото често протича безсимптомно.
 • Често се установява случайно при рентгеново изследване на гръдния кош.
 • По-късно евентуално се появява дразнеща кашлица, задух при натоварване.
 • Типично е несъответствието между относително доброто субективно състояние и изразената обективна находка (рентгенография на гръдния кош).

В повечето случаи се стига до развитие на белодробна симптоматика.

Международна класификация на стадиите на белодробната саркоидоза според рентгеновата находка в белите дробове:

 • Тип 0 – нормална находка при рядко срещаната изолирана извънбелодробна форма на органна саркоидоза
 • I тип – двустранна хилусна лимфаденопатия – полициклично ограничено увеличение на хилуса (обратим стадий)
 • ll тип – двустранна хилусна лимфаденопатия със засягане на белите дробове (ретикуло-нодуларен белодробен рисунък)
 • Ill тип – засягане на белите дробове без лимфаденопатия
 • IV тип – белодробна фиброза с необратимо понижаване на белодробната функция

Извънбелодробни изяви:

 • Кожа (25%) – синьо-червени възли, понякога папули. Erythema nodosum – червено-сини болезнени петна обикновено по страничните части на подбедрицата като израз на клетъчна реакция на свръхчувствителност. Нодозният еритем не е специфичен за саркоидозата, a ce среща и при ТБК, инфекции със стрептококи или йерсинии, при медикаментозни алергии, улцерозен колит, М. Crohn; често причината не може да бъде открита и тогава се говори за идиопатичен нодозен еритем.
 • Очи (25%) – иридоциклит, увеит, отлагане на калций в конюнктивата и роговицата, засягане на слъзните жлези (синдром на Parinaud)
 • Оток на паротидната жлеза – febris uveoparotida (синдром на Heerfordt)
 • Кости – osteitis multiplex cystoides (синдром на Jungling), или кистична дегенерация на фалангите на пръстите
 • Нервна система – пареза на лицевия нерв, diabetes insipidus, грануломатозен менингит
 • Други органи – лимфни възли, черен дроб, слезка, миокард, скелетна мускулатура и др.

N.B. Въпреки че през първия стадий се говори за хилусна болест на Boeck, измененията в никакъв случай не засягат единствено белите дробове. От самото начало могат да бъдат въвлечени и други органи.

На вашето внимание

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари