Състояния и заболявания

Отравяне с азот и съединенията му

На латински език: Nitrogenium

Азот (на латински: Nitrogenium) е химичен елемент. Газ без цвят, мирис и вкус. Неотровен. Токсични са съединенията му. Означава се с буквата N и е открит през 1772 г от Даниъл Ръдърфорд. Намира се в 5А група, във втори период. Той има пореден номер Z = 7. Названието "азот" идва от гръцки и означава "безжизнен".  В ядрото си азотът има седем протона. Седемте електрона в електронната му обвивка са разположени в два електронни слоя, съответно два и пет. Молекулите на азота са двуатомни и неполярни. Между тях действат много слаби сили на привличане. В молекулата на азота атомите са свързани с много здрава тройна ковалентна химична връзка. Свободните атоми азот имат голяма химична активност. Много от съединенията на азота са много активни и нерядко са токсични. Азотът е бил получен през 18-и в от няколко учени, но откриването му се свързва с имената на К. Шееле и Хенри Кавендиш. Наименованието му произлиза от гръцката дума “азоос”, която означава безжизнен.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари