Състояния и заболявания

Надкамерни екстрасистоли

На английски език: supraventricular extrasystole (SVES)

Етиология на надкамерните екстрасистоли

  • Често се срещат у здрави лица; провокиращи фактори са емоционалната възбуда, преумората, употребата на алкохол, кофеин и никотин.
  • Понякога се явяват при заболявания на сърцето

Класификация и характеристика на надкамерните екстрасистоли

Предсърдни екстрасистоли: деформирана Р-вълна, скъсен PQ-интервал, нормален камерен комплекс (QRS)

Нодални (AV-възлови) екстрасистоли: отрицателна Р-вълна пред, в или след QRS-комплекса. Произтеклото от това подразделяне на екстрасистолите (ES) от горната, средна или долна част на AV-възела все още се употребява, но не е коректно, тъй като не отразява морфологичната същност! По-добре е да се говори за екстрасистоли (ES) от AV-възела с по-голямо или по-малко забавяне на ретроградното възбуждение на предсърдията (дори и без такова).

Надкамерните екстрасистоли (SVES) обикновено показват нормално широк, недеформиран QRS-комплекс със следното изключение: при ранна поява на надкамерни екстрасистоли (SVES) може да се стигне до аберантно камерно провеждане с деформиране на камерния комплекс като при камерна екстрасистола; в такива случаи надкамерните екстрасистоли (SVES) могат да се разпознаят по предхождащата ги Р-вълна. Когато SVES ce появи още по-рано, проводната система може да се окаже в рефрактерна фаза; при нарушение в антеградното провеждане на предсърдната екстрасистола отпада QRS-комплексът, а при нарушение в ретроградното провеждане на екстрасистола, произхождаща от AV-възела - Р-вълната: говори се за блокирана надкамерна екстрасистола (SVES). По правило надкамерната екстрасистола (SVES) повлиява произхождащото от синусовия възел възбуждение с изместване на основния ритъм, при което разстоянието между пред- и постсистолната електрическа контракция на сърцето е по-малко от един двоен нормален интервал (непълна компенсаторна пауза!

Когато при произхождаща от AV-възела екстрасистола предсърдната и камерната мускулатура се съкратят едновременно при затворена атриовентрикуларна клапа, във венозния пулс се появява една допълнителна вълна.

Лечение

  • Надкамерните екстрасистоли (SVES) y здрави лица не изискват лечение
  • При наличието на сърдечно заболяване те подлежат на лечение
  • Да се провери серумният калий и нивото на дигиталиса (при лечение с дигиталисови препарати)
  • Когато надкамерните екстрасистоли (SVES) отключват пароксизмални надкамерни тахикардии или интермитентно предсърдно мъждене (Холтер-ЕКГ) е необходимо лечение, например с калциеви антагонисти или бетаблокери

Не пропускайте

Коментари