Състояния и заболявания

Надкамерни екстрасистоли

На английски език: supraventricular extrasystole (SVES)

Етиология на надкамерните екстрасистоли

  • Често се срещат у здрави лица; провокиращи фактори са емоционалната възбуда, преумората, употребата на алкохол, кофеин и никотин.
  • Понякога се явяват при заболявания на сърцето

Класификация и характеристика на надкамерните екстрасистоли

Предсърдни екстрасистоли: деформирана Р-вълна, скъсен PQ-интервал, нормален камерен комплекс (QRS)

Нодални (AV-възлови) екстрасистоли: отрицателна Р-вълна пред, в или след QRS-комплекса. Произтеклото от това подразделяне на екстрасистолите (ES) от горната, средна или долна част на AV-възела все още се употребява, но не е коректно, тъй като не отразява морфологичната същност! По-добре е да се говори за екстрасистоли (ES) от AV-възела с по-голямо или по-малко забавяне на ретроградното възбуждение на предсърдията (дори и без такова).

Надкамерните екстрасистоли (SVES) обикновено показват нормално широк, недеформиран QRS-комплекс със следното изключение: при ранна поява на надкамерни екстрасистоли (SVES) може да се стигне до аберантно камерно провеждане с деформиране на камерния комплекс като при камерна екстрасистола; в такива случаи надкамерните екстрасистоли (SVES) могат да се разпознаят по предхождащата ги Р-вълна. Когато SVES ce появи още по-рано, проводната система може да се окаже в рефрактерна фаза; при нарушение в антеградното провеждане на предсърдната екстрасистола отпада QRS-комплексът, а при нарушение в ретроградното провеждане на екстрасистола, произхождаща от AV-възела - Р-вълната: говори се за блокирана надкамерна екстрасистола (SVES). По правило надкамерната екстрасистола (SVES) повлиява произхождащото от синусовия възел възбуждение с изместване на основния ритъм, при което разстоянието между пред- и постсистолната електрическа контракция на сърцето е по-малко от един двоен нормален интервал (непълна компенсаторна пауза!

Когато при произхождаща от AV-възела екстрасистола предсърдната и камерната мускулатура се съкратят едновременно при затворена атриовентрикуларна клапа, във венозния пулс се появява една допълнителна вълна.

Лечение

  • Надкамерните екстрасистоли (SVES) y здрави лица не изискват лечение
  • При наличието на сърдечно заболяване те подлежат на лечение
  • Да се провери серумният калий и нивото на дигиталиса (при лечение с дигиталисови препарати)
  • Когато надкамерните екстрасистоли (SVES) отключват пароксизмални надкамерни тахикардии или интермитентно предсърдно мъждене (Холтер-ЕКГ) е необходимо лечение, например с калциеви антагонисти или бетаблокери

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари