Състояния и заболявания

Хроничен обструктивен бронхит

На латински език: bronchitis chronica obstructiva
На английски език: obstructive chronic bronchitis

Не пропускайте

Коментари