Състояния и заболявания

Други стомашни тумори

Съдържание

 1. Други стомашни тумори
 2. Диагноза и лечение

Класификация при стомашни тумори

 • Неходжкинови лимфоми на стомаха
  • Първични стомашни лимфоми - класификация:
   • Обикновено са В-клетъчни лимфоми
    • В-клетъчни лимфоми от типа MALT (mucosa associated lymphoid tissue)
    • С ниска степен на злокачественост
    • С висока степен на злокачественост - вероятно се развиват въз основа на гастрит, причинен от Helicobacter pylori
   • Лимфом от Средиземноморски тип
   • Малигнен центроцитен лимфом
   • Лимфом от Бъркитов тип
   • Други типове
   • По-рярко се срещат Т-клетъчни лимфоми
   • Т-клетъчни лимфоми, които са свързани с ентеропатия (EATCL = enteropathy associated T-cell lymphoma)
   • Други типове
  • Вторични стомашни лимфоми: налице е вторично засягане на стомашно-чревния тракт при първичен нодален неходжкинов лимфом
 • Лейомиоми, по-рядко липоми, неврофиброми, карциноиди
 • Полипи: обикновено се среща хиперплазиогенният полип. Израждане се наблюдава рядко.
 • Аденоми (обикновено вилозни, съответно въсовидно-папиларен): израждат се злокачествено в около 20%.
 • Синдроми при полипоза на стомашно-чревния тракт (вижте раздела "Полипи на дебелото черво")

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари