Състояния и заболявания

Хронично белодробно сърце

Определение за хронично белодробно сърце

Понятието белодробно сърце означава: хипертрофия и/или дилатация на дясната камера като последица от структурно, функционално или циркулаторно нарушение на белите дробове с развитие на белодробна хипертония.

Вследствие първичното повишаване на съпротивлението в малкия кръг на кръвообръщението се стига до тензионно обременяване на дясното сърце. Пороците на лявата сърдечна половина и шънтовите пороци с посткапилярна белодробна хипертония не се причисляват към белодробното сърце, въпреки че и те в крайна сметка водят до обременяване на дясната сърдечна половина.

При белодробна хипертония съпротивлението на белодробните съдове е повишено и надвишава 20 Ра . ml-1. s.

Етиология на хроничното белодробно сърце

 • Белодробни заболявания:
  • От паренхимен характер ("cor pulmonale parenchymale"):
   • Рестриктивни нарушения: белодробна фиброза, състояние след частична резекция на белия дроб и др.
   • Обструктивни нарушения (най-разпространени!): хроничен бронхит, бронхиална астма, обструктивен емфизем
  • От съдов характер ("cor pulmonale vasculare"):
   • Рецидивиращи белодробни емболии (те са най-честата съдова причина). Те могат да бъдат придружени от симптоматика, подобна на тази при белодробната астма. Това може да стане причина за поставяне на погрешна диагноза "бронхиална астма"
   • Васкулити
  • Първична белодробна хипертония: това е рядко заболяване с неизвестна етиология, отношението на жените към мъжете е в полза на първите. Тя може да бъде поставена като последна диагноза (ex juvantibus)
  • Прием на Aminorex (анорексиген - апетитоподтискащ препарат, който вече не се използва)
 • Неадекватна механична вентилация, например деформации на гръдния кош, затлъстяване, синдром на апнея по време на сън
 • Алвеоларна хипоксия при дълъг престой на голяма надморска височина.

Важно!: Докато паренхимната форма на белодробното сърце се среща по-често, то първичната съдова форма (предизвикана от препарата Aminorex, рецидивиращите белодробни емболии) е най-злокачествена, тъй като довежда до ексцесивно покачване на съпротивлението в малкия кръг на кръвообръщението.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари