Състояния и заболявания

Аналгетична (фенацетинова) нефропатия

Определение

Това понятие обхваща хронични тубуло-интерстициални нефрити вследствие употребата на съдържащи фенацетин аналгетици, парацетамол или нестероидни противовъзпалителни средства. Важна е лекарствената анамнеза: Когато общо се приемат повече от 500 - 12 000 g фенацетин, то диагнозата е много вероятна.

Патогенеза

Фенацетинът, неговият метаболит парацетамолът и нестероидните противовъзпалителни средства блокират синтезата на вазодилатативно действащия простагландин Е2, вследствие на което се стига до нарушение на кръвообръщението и некроза на папилите.

Не пропускайте

Коментари