Състояния и заболявания

Алергичен артериит (ангиит) и грануломатоза

Синоними: синдром на Churg-Strauss

Подобен е на нодозния панартериит, но по-често се срещат прояви от страна на белите дробове, придружени от алергична бронхиална астма (повишаване на IgE), еозинофилия (в кръвта и засегнатата тъкан). Наложителна е биопсия на въвлечените органи (грануломатозен васкулит с еозинофилна гранулоцитна инфилтрация).

Не пропускайте

Коментари