Изследвания и процедури

Тромбопластиново време по Квик (Qwick)

На английски език: Thromboplastin time

Съдържание

  1. Тромбопластиново време по Квик (Qwick)
  2. Референтни граници и интерпретация на резултатите

Показания за изследването

  • подозрение за нарушение на кръвосъсирването вследствие на недоимък на фактор VII и на факторите от общия краен път (от фактор X до фибрин)
  • контрол на лечението с индиректни антикоагуланти
  • текущ контрол на болни с нарушена чернодробна функция (намалена синтеза на факторите фибриноген, протромбин, VII, IX, X, XII)

Биологичен материал

  • цитратна плазма, бедна на тромбоцити;

Принцип на изследването

Към цитратна плазма се добавя тъканен тромбопластин. Чрез прибавяне на Са++ йони се отключва процесът на съсирване. Измерва се времето до поява на съсирек и се съпоставя с това, отчетено за нормална плазма.

Не пропускайте

Коментари