Изследвания и процедури

Тромбопластиново време по Квик (Qwick)

На английски език: Thromboplastin time

Съдържание

  1. Тромбопластиново време по Квик (Qwick)
  2. Референтни граници и интерпретация на резултатите

Показания за изследването

  • подозрение за нарушение на кръвосъсирването вследствие на недоимък на фактор VII и на факторите от общия краен път (от фактор X до фибрин)
  • контрол на лечението с индиректни антикоагуланти
  • текущ контрол на болни с нарушена чернодробна функция (намалена синтеза на факторите фибриноген, протромбин, VII, IX, X, XII)

Биологичен материал

  • цитратна плазма, бедна на тромбоцити;

Принцип на изследването

Към цитратна плазма се добавя тъканен тромбопластин. Чрез прибавяне на Са++ йони се отключва процесът на съсирване. Измерва се времето до поява на съсирек и се съпоставя с това, отчетено за нормална плазма.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари