Изследвания и процедури

Изброяване на клетките в уринния седимент

Съдържание

  1. Изброяване на клетките в уринния седимент
  2. Референтни стойности
  3. Интерпретация на резултатите

Показания за изброяване на клетките в уринния седимент

  • Бъбречни заболявания
  • Заболявания на пикочните пътища
  • Контрол на лечение с антикоагуланти
  • Проверка на видими отклонения, установени при изследване на седимента
  • Откриване на хемоглобин в урината

Подготовка за изследването и биологичен материал

За да се осигурят условия за получаване на възпроизводими резултати от изследването, се препоръчва следното:

  • От вечерта на деня преди изследването болният да не приема повече течности.
  • В деня на изследването се събира урина - средна порция от първата сутрешна микция. Преди това външните гениталии трябва да бъдат почистени грижливо с вода и сапун. Препоръчва се жените да използуват вагинален тампон преди микцията.

Принцип на изследването

Намиращите се в урината еритроцити и левкоцити се изброяват под микроскоп с помощта на съответна броителна камера. В случая това е полуколичествено изследване, доколкото се използува спонтанна, а не сборна урина.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари