Изследвания и процедури

Откриване на глюкоза в урината

Съдържание

Показания за търсене на глюкоза в урината

  • Захарен диабет
  • Бъбречен диабет

Биологичен материал

  • Урина от средната порция

Принцип на изследването

За доказване на наличието на глюкоза в повечето случаи се използват тестленти, които съдържат глюкозоксидаза, пероксидаза и хромоген. Друг подход се основава на редуциращите свойства на глюкозата – редуциране на Сu++ до Сu+ (например пробата на Бенедикт). При използване на този принцип се „залавят“ и всички останали редуциращи вещества в урината. Все пак трябва да се знае, че тяхната концентрация е много по-ниска от тази на глюкозата.

Не пропускайте

Коментари