Изследвания и процедури

Откриване на глюкоза в урината

Съдържание

Показания за търсене на глюкоза в урината

  • Захарен диабет
  • Бъбречен диабет

Биологичен материал

  • Урина от средната порция

Принцип на изследването

За доказване на наличието на глюкоза в повечето случаи се използват тестленти, които съдържат глюкозоксидаза, пероксидаза и хромоген. Друг подход се основава на редуциращите свойства на глюкозата – редуциране на Сu++ до Сu+ (например пробата на Бенедикт). При използване на този принцип се „залавят“ и всички останали редуциращи вещества в урината. Все пак трябва да се знае, че тяхната концентрация е много по-ниска от тази на глюкозата.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари