Изследвания и процедури

Цел и задачи на изследването на азотната обмяна

Описаните по-долу изследвания служат за определяне на концентрациите на метаболитите на аминокиселинната и нуклеиновата обмяна. Те само частично се използват за изясняване на моменти от обменните процеси. Определянето на концентрацията на креатинина и уреята се използва преди всичко за преценка на бъбречната функция. Възможността за повлияване на тези показатели от обменни нарушения в случая се схваща по-скоро като предпоставка за погрешна оценка. Същото се отнася и за определянето на екскрецията на амониеви йони в урината, което се използва при преценка на способността за бъбречна регулация на алкално-киселинното състояние.

Изследвания, насочени пряко към проучване на даден обменен път, служат за определяне на концентрацията на междинни и крайни продукти. В случая целта е разкриването на обменен блок (измерване на повишена концентрация на метаболита, разположен "преди блока"), както и установяването на капацитета на определени обменни пътища. Прецизно определяне на възможностите на обменните пътища за диагностични цели не е възможно. Моментната концентрация на дадено вещество в телесните течности отразява комплексното въздействие на въвеждането на изходните продукти в организма, техния метаболизъм и елиминирането на крайните продукти. При стремеж за измерване на повишена концентрация преди блока за разкриване на дадено нарушение се налага въвеждане на изходния продукт с храната за доказване на натрупването му в дадена биологична течност (например кръв). За поставяне на диагноза по този принцип (чрез определяне на концентрацията на метаболити) би трябвало да се осъществят много сложни промени в диетата при клинично предложение за дадено заболяване, което практически не е възможно.

По-реално за постигането на целта да се установи причината за определено обменно нарушение чрез измерване на вътреклетъчната активност на участващите в обменния път ензими. При това се избягва необходимостта от обременяване на организма с вещества, които вероятно отключват болестни прояви. Посочените по-долу показатели създават възможност за ориентиране при предложение за наличие на нарушение в обмяната на аминокиселините и нуклеиновите вещества. В много случаи обаче те не са лесно изпълними във всяка рутинна лаборатория. За осигуряване на точната диагноза, например при вродени нарушения на обмяната на аминокиселините, е необходима съвместна работа със специализирани лаборатории, които са в състояние да извършват количествени определяния на дадени метаболити и на активността на вътреклетъчни еизими.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари