Билки и билкови сборове

Отравяне с червено кучешко грозде (разводник) – Solanum dulcamara L.

Синоними: дяволско грозде, отровачка, разваленка, разгул

Семейство

Картофови – Solanaceae

Описание

Увивен и катерлив полухраст с дълго до 2 м стъбло. Листата са яйцевидно-ланцетни, цели или в основата с една двойка продълговати дялове. Цветовете са виолетови, събрани в многоцветни съцветия. Чашката и венчето са петделни. Венечните дялове са извити назад. Тичинките са 5, с бледожълти, 5 – 7 мм дълги прашници. Плодът е яйцевидна, яркочервена, лъскава ягода. Цъфти юли – септември.

Разпространение

Расте из влажни и сенчести храсталаци в цялата страна.

Употребяема част

Използват се младите тревисти клонки заедно с листата (Herba Dulcamarae, Stipites Dulcamarae).

Отравяне

Отравяния настъпват при ядене на плодовете на растенията.

Проявите на отравянето са разширение на зениците, гадене, повръщане, диария, нарушена походка, ритъмни нарушения на сърдечната дейност, възбудено състояние, понякога поява на гърчове.

Лечение

Лечението се състои в промивка на стомаха и въвеждане чрез сонда на танинов разтвор или суспензия от медицински въглен. Вътрешно се дава силен чай или кафе, солево очистително (английска сол). По-нататъшните мероприятия се провеждат в лечебно заведение в зависимост от проявите на отравянето.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Терапевтична класификация на билките

Коментари