Билки и билкови сборове

Отравяне с черно кучешко грозде – Solarium nigrum L.

Семейство

Картофови – Solanaceae

Описание

Едногодишно тревисто растение с изправено, разклонено стъбло, високо до 80 см. Листата са последователни, с дръжки, яйцевидно-ромбични до ланцетни, изрязани или едро, неравномерно назъбени до почти целокрайни. Цветовете са бели, събрани по 6 – 10 в пазвите на листата. Чашката и венчето са петделни. Венечните дялове са разперени. Тичинките са 5, с 1 – 3 мм дълги жълти прашници. Плодът е сферична, черна или зелена ягода. Цъфти юли – септември.

Разпространение

Расте по тревисти и буренливи места, в също и като плевел из посевите и окопните култури из цялата страна.

Отравяне

Отравяния настъпват при ядене на плодовете на растенията.

Проявите на отравянето са разширение на зениците, гадене, повръщане, диария, нарушена походка, ритъмни нарушения на сърдечната дейност, възбудено състояние, понякога поява на гърчове.

Лечение

Лечението се състои в промивка на стомаха и въвеждане чрез сонда на танинов разтвор или суспензия от медицински въглен. Вътрешно се дава силен чай или кафе, солево очистително (английска сол). По-нататъшните мероприятия се провеждат в лечебно заведение в зависимост от проявите на отравянето.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Терапевтична класификация на билките

Коментари