Билки и билкови сборове

Отравяне с бучиниш – Conium maculatum L.

Синоними: бардаран, цвилуга, църкало, дива мерудия, кукуда, мангалък, петнист бучиниш

Семейство

Сенникоцветни – Apiaceae (Umbelliferae)

Описание

Тревисто двегодишно растение с неприятна миризма. Стъблото е 50 – 180 см високо, изправено, разклонено, цилиндрично, кухо, в долната част с червено-кафяви петна. Листата са два до четири пъти пересто наделени, долните са с дръжки, а средните и горните – почти приседнали. Съцветията са сложни сенници, образуващи щитовидно-метличесто съцветие. Сложният сенник е с 12 – 20 главни лъча и обвивка от 5 – 6 извити надолу листчета. Цветовете са бели. Плодовете са широко яйцевидни до почти кълбовидни. Цъфти юни – август.

Разпространение

Расте по буренливи места, край жилища, огради, жп линии, а също из градините, в полето по синури и храсталаци, край горски пътеки в равнините и предпланините, по-рядко в планините докъм 1200 м надморска височина.

Употребяема част

Използват се стръковете (Herba Conii maculati) и плодовете (Fructus Conii maculati).

Отравяне

Растението се характеризира с голяма токсичност поради съдържанието на алкалоида кониин във всички негови части. Отравяне може да настъпи при ядене на стъблото на растението или от мляко на добитък, който е ял от него.

Проявите на отравянето са гадене, повръщане, слабост на мускулатурата, забавени движения, забавен говор, разширени зеници. Постепенно настъпва парализа на крайниците, спадане на клепачите, нарушение в гълтането. Съзнанието най-често с замъглено. Смъртта настъпва от парализа на дихателната мускулатура.

Лечение

Лечението се състои от предизвикване на повръщане, промивка на стомаха с разреден разтвор на калиев перманганат, животински въглен, солево очистително (английска сол), очистителна клизма. При нарушения в дишането отровеният се поставя на изкуствено дишане.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Терапевтична класификация на билките

Коментари