Билки и билкови сборове

Боянка – Erysimum diffusum Ehrh. (Erysimum canescens Roth)

Семейство

Кръстоцветни – Brassicaceae (Cruciferae)

Описание

Двегодишно до многогодишно сиво-зелено тревисто растение. Стъблата са 30 – 80 см високи, изправени, най-често разклонени. Листата са последователни, линейно ланцетии до линейни, целокрайни, приосновните и долните стъблови са с дръжки, а горните – приседнали. Цветовете са жълти, събрани в гъсти многоцветни гроздовидни съцветия. Чашката и венчето са четирилистни. Тичинките са 6. Плодът е четириръбеста шушулка, 3 – 8 см дълга и 0.5 – 1 мм широка. Цъфти април – юни.

Разпространение

Расте по сухи тревисти и каменливи места, из храсталаци и полянки в цялата страна докъм 1200 м надморска височина.

Употребяема част

Използват се стръковете (Herba Erysimi), събрани по време на цъфтеж, и семената (Semen Erysimi). Стръковете се отрязват на около 30 см от върха.

Действие

Подобно на строфантина съдържащият се в боянката сърдечно активен гликозид еризимин засилва сърдечните контракции и премахва проявите на сърдечна недостатъчност. Проявява по-слаба способност да се натрупва в организма.

Приложение

Под формата на пречистени препарати при хронична сърдечна слабост. Може да се използва и под формата на запарка, като 2 г дрога се залива с 250 см3 вряща вода. След изстиване и прецеждане се употребява по 1 супена лъжица 3 – 4 пъти дневно.

Забележка. Както при останалите билки, съдържащи сърдечно активни гликозиди, лечението трябва да става под лекарски контрол, Да се има предвид, че дрогата е силно токсична!

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари