Билки и билкови сборове

Орлови нокти (сграбиче, сладколистен клин) – Astragalus glycyphyllos L.

Семейство

Бобови – Fabaceae (Leguminosae)

Описание

Многогодишно тревисто растение, от основата силно разклонено с приповдигащи се или полегнали, 30 – 100 см дълги ребресто набраздени клонки. Листата са с къси дръжки, нечифтоперести, 10 – 20 см дълги, с 4 – 8 двойки широко елипсовидни до продълговато яйцевидни, 2 – 5 см дълги листчета, отгоре голи, отдолу разсеяно, прилегнало белезникаво влакнести. Цветовете са жълто-зелени, събрани в 3 – 6 см дълги гроздовидни съцветия с дълги дръжки, които излизат от пазвите на листата. Плодът е 3 – 4 см дълъг, сърповидно извит боб с бъбрековидни, гладки, червено-кафяви семена. Цъфти юни – август.

Разпространение

Расте из храсталаци и горски поляни предимно в предпланините и планините в цялата страна до 1800 м надморска височина.

Употребяема част

Използват се цъфтящи връхни облистени клонки (Herba Astragali glycyphylli).

Приложение

Опитно е доказано действието върху сърдечно-съдовата система (понижава артериалното налягане, забавя сърдечната дейност, разширява кръвоносните съдове на сърцето). Това наложи дрогата в научната медицина за лечение па хипертонията, коронарната болест, сърдечно-съдовата недостатъчност. Билката намира приложение и като диуретично, запичащо и противовъзпалително средство. Използва се при бяло течение у жените, при възпаление на стомаха и червата.

Начин на употреба

Използва се воден извлек, приготвен от 2 чаени лъжички билка на 250 см3 вода, който се изпива за 1 денонощие.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари