Билки и билкови сборове

Лопен – Verbascum phlomoides L., Verbascum thapsiforme Schrad.

Семейство

Живеничеви – Scrophulariaceae

Описание

Двегодишни мъхесто-влакнести тревисти растения. През първата година образуват само листната розетка, а през втората – право, неразклонено, до 1.5 м високо стъбло с последователни листа. При V. phlomoides стъбловите листа са приседнали, полустъблообхващащи, а при V. thapsiforme низбягват почти по цялата дължина на междувъзлията, т.е. листната петура продължава надолу по стъблото и под мястото на прикрепване, като е сраснала с него и затова стъблото изглежда крилато. Цветовете са жълти, събрани на върха на стъблото в многоцветни силно удължени класовидно-гроздовидни съцветия. Прицветниците при V. phlomoides са 1 – 1.5 см дълги, а при V. thapsiforme – от 1.5 до 4 см. Чашката и венчето са дълбоко петделни. При V. phlomoides дяловете на чашката са ланцетни и на върха изведнъж стеснени в осил, а при V. thapsiforme са яйцевидни, на върха заострени, но без осил. Тичинките са 5, сраснали за венчето. Дръжките на горните 3 по-къси тичинки са покрити с белезникави власинки. Плодът е многосеменна кутийка. Цъфтят юни – август.

Разпространение

Срещат се по сухи тревисти места, песъчливи и каменливи склонове, из редки храсталаци, по необработваеми площи, край пътища и огради в цялата страна.

Употребяема част

Използва се венчето с прикрепените към него тичинки без чашката (Flores Verbasci). Дрогата се получава от двата описани вида. Освен тях у нас са разпространени още около 30 вида лопен, от които V. phlomoides и V. thapsiforme могат да се отличат със следните характерни белези:

  • съцветието е покрито само с прости или звездовидни власинки, а не с жлезисти;
  • цветовете са разположени в пазвите на прицветниците на групи по няколко, а не са единични;
  • тичинковите дръжки на горните три по-къси тичинки са покрити с бели или жълтеникави власинки, а не с виолетови;
  • тичинковите дръжки на долните две по-дълги тичинки са изцяло голи, а не влакнести;
  • прашниците на долните две по-дълги тичинки низбягват по тичинковите дръжки, а не са бъбрековидно закръглени.

Действие

Лопенът има омекчаващо, противовъзпалително и отхрачващо действие, дължащо се на съдържащите се в него сапонини и слузно вещество.

Приложение

В народната медицина се употребява при заболявания на дихателната система: бронхит с обилна бронхиална секреция, бронхиална астма, коклюш, остър катар на горните дихателни пътища с пресипнал глас и др. Използва се още при възпалителни заболявания на стомашно-чревния тракт, диария, чернодробно-жлъчни заболявания. Под формата на запарка понякога се прилага като външно омекчаващо и противовъзпалително средство за гаргара и плакнене на устата и гърлото и за бани при скрофулоза. Дрогата от лопен влиза в състава на гръдни чайове.

Начин на употреба

Приготвя се запарка от 1 супена лъжица ситно нарязан цвят от лопен и 250 см3 вряща вода. Пие се по 1 винена чаша 2 – 3 пъти на ден.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!