Билки и билкови сборове

Левурда (мечи лук) – Allium ursinum L.

Семейство

Кремови – Liliaceae

Описание

Многогодишно луковично растение с продълговата, около 1 см дебела, единична луковица, покрита с разнищваща се на успоредни влакна ципеста обвивка. Стъблото е 15 – 40 см високо, тристенно, обхванато в основата от листните влагалища. Листата са 2, елипсовидно ланцетни, на върха заострени, към основата стеснени в 5 – 20 см дълга дръжка. Съцветието е полукълбест сенник. Цветовете са бели, с 6 линейно ланцентни околоцветни листчета. Тичинките са 6. Плодът е тристенна тригнездна кутийка с по 1 семе във всяко гнездо. Цъфти април – юни.

Разпространение

Расте из сенчестите широколистни гори докъм 1200 м надморска височина из цялата страна.

Употребяема част

Използват се стръковете (Herba Allii ursini) и луковиците (Bulbus Allii ursini).

Действие

Притежава близко до чесъна лечебно действие.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари