Билки и билкови сборове

Челебитка – Nigella sativa L.

Семейство

Лютикови – Ranunculaceae

Описание

Едногодишно културно растение с 30 – 50 см високо стъбло. Листата са последователни, 2 до 3 пъти пересто наделени, с линейни или тясно ланцетни крайни дялове. Цветовете са единични, връхни, с 5 белезникави, а към върха синьо-зелени околоцветни листчета. Тичинките са многобройни. Плодът е кутийка, образувана от 5 сраснали почти по цялата си дължина плодолисти. Семената са многобройни, триръбести, набръчкани, черни. Цъфти от май до юли.

Разпространение

Отглежда се нарядко из градините в Североизточна България, а също в Старозагорско и Хасковско.

Употребяема част

Използват се семената (Semen Nigellae sativae).

Действие

Газогонно, слабително.

Приложение

Семената се използват при задръжка на газове, при запек, при някои хронични бъбречни заболявания и отоци (увеличават отделянето на урината) и при някои глистни заболявания. Прилагат се и за засилване на млечната секреция при кърмачки.

Начин на употреба

Семената в доза 1/2 до 1 г в 250 см3 вода се прилагат под формата на чай, който се изпива на 2 – 3 пъти през деня.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари