Билки и билкови сборове

Бухалковиден плаун – Lycopodium clavatum L.

Семейство

Плаунови – Lycopodiaceae

Описание

Многогодишно тревисто растение с 50 – 103 см дълго, пълзящо или възходящо вилужно разклонено и гъсто облистено стъбло. Листата са последователни, линейно-ланцетни или линейни, целокрайни, на върха заострени и завършват с дълги бели власинки. Някои от клонките са изправени и на върха им се образуват най-често по 2, по-рядко единични или по 3 – 4 цилиндрични спороносни класчета, съставени от листчета, в пазвите на които са разположени бъбрековидни спорангии с многобройни спори.

Разпространение

Расте по тревисти и каменисти места из хвойновите храсти и смърчовите гори между 1600 и 2200 м надморска височина. Среща се ограничено в Западна и Средна Стара планина, Витоша, Рила и Западните Родопи.

Употребяема част

Използват се спорите (Lycopodium) и клонките (Herba Lycopodii).

Приложение

Спорите на плауна се използват външно като пудра за облекчаване на сърбежа и болката при някои кожни възпаления и екземи.

Клонките, които съдържат алкалоиди и в големи дози са отровни, се използват като болкоуспокояващо средство при различни видове болезнени състояния на вътрешните органи, на мускулите и ставите – най-често при ревматизъм, неврити, бъбречни и чревни колики и др. Понякога се прилагат и като пикочогонно и слабително средство и за предизвикване на повръщане.

Начин на употреба

Прилага се запарка от 1 чаена лъжичка клонки на 1/2 л вряща вода. Запарката се изпива за 1 ден.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Терапевтична класификация на билките

Коментари