Състояния и заболявания

Пневмокониози

Определение за пневмокониоза

Пневмокониозите представляват белодробни заболявания, които се предизвикват от инхалирането на неорганичен прах. Белодробните заболявания, които възникват вследствие дишане на органичен прах, според първоначалния смисъл на определението не се числят към пневмокониозите.

Класифицираме ги като:

  • Активни пневмокониози вследствие инхалирането на кварцов прах (силикоза), азбестов прах (азбестоза), прах/пушек, който съдържа берилий (берилиоза).
  • Инертни пневмокониози (без значима стойност на заболяване) се предизвикват при инхалиране на желязо, алуминий, прах и други.

Те са най-често водещите до инвалидизация професионални заболявания на белите дробове.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари