Състояния и заболявания

Силикоза

На английски език: silicosis, Potter's rot

Силикозата е професионално заболяване (ПЗ). Съществуват две форми:

  • Силикоза
  • Силикотуберкулоза

Това е най-разпространената пневмокониоза сред работещите в металургичните предприятия и валцовите фабрики (формовъчен пясък), каменоделното производство, стъкларската, порцелановата и керамичната (циментовата) промишленост. По-разпространени от чистата кварцова силикоза са смесените форми на пневмокониози, срещащи се у работещите във въгледобива и/рудодобива. Пневмокониозата у рудодобивните работници обхваща 80% от случаите.

Патогенеза

Единствено кристалният кварц, както и модификациите на Si02 (силициев двуокис) - кристобалит и тридимит с размер на прашинките под 7 μm (фин прах), позволяващ им да проникнат до алвеолите, могат да доведат до силикоза. Частичките силициев двуокис се захващат от алвеоларните макрофаги, които впоследствие се разрушават и отново освобождават SiО2. Bсe нови и нови макрофаги се включват в този процес на поглъщане. Разлагането на макрофагите предизвиква фибропластично дразнене. В резултат от новообразуване на колагенна и ретикуларна съединителна тъкан в интерстициума се появяват възелчета (които се състоят от натоварени с прахови частички хистиоцити/макрофаги и имат ядро без клетки и обвивка, съставена от колагенни влакна).

Локализация на измененията

Засягат се средните белодробни полета и долните, външни участъци на горните полета, както и хилусните лимфни възли. Характерна е тенденцията към фиброзиране на силикозните възли с развитието на перифокален емфизем. Посредством сливането на възелчетата се образуват по-големи възли. В засегнатите участъци настъпват деформации на белите дробове.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари