Състояния и заболявания

Остра тромбоза на дълбоките вени

Синоними: флеботромбоза

Определение за остра тромбоза на дълбоките вени

Тромбозиране на дълбоките вени на краката с опасност от белодробна емболия (10%) и т.нар "посттромботичен синдром" с хронична венозна недостатъчност.

Етиология

Етиологията на венозната тромбоза включва:

 • Недостигът на физиологични инхибитори на кръвосъсирването е придружен от повишен риск от тромбоемболии (тромбофилия):
  • Недоимък на антитромбин III:
   • Рядко е вроден: съществуват два типа дефицит: недоимък на антитромбин III (първи тип) или абнормна молекула на антитромбин III (втори тип); налице е автозомно-доминантно унаследяване. Честотата възлиза на 0,05% от населението. Среща се при по-млади пациенти с рецидивиращи тромбоемболични заболявания
   • Придобит дефицит на антитромбин III:
    • Понижен синтез: при чернодробни заболявания
    • Повишена консумация: шок, консумативна коагулопатия (ДИК) с различна генеза, по-големи операции и травми, пресен миокарден инфаркт
    • Повишена загуба: нефрозен синдром, ексудативна ентеропатия
  • Недоимък на инхибиращите кръвосъсирването фактори протеин С и протеин S (чиято чернодробна синтеза зависи от витамин К):
   • Вроден: наблюдават се тромбоемболични инциденти още в младежка възраст
   • Придобит, например при:
    • Нарушения в синтезата има при чернодробна цироза
    • Повишена употреба (консумативна коагулопатия)
    • Недоимък на витамин К и лечение с антагонисти на витамин К (кумарини). Важно!: При недоимък на витамин К факторите на кръвосъсирването, включени в протромбиновия комплекс (фактори II, VII, IX, X), трябва да спаднат под 10% и едва тогава може да се появи повишена склонност към кръвотечение. При недоимък на протеините С и S се наблюдава свръхсъсирваемост още при наличието на леко понижение на тяхната концентрация (< 70%). При лечение с антагонисти на витамин К (кумарини) в баланса преобладава подтискането на кръвосъсирването. Тъй като протеин С има по-кратък период на полуживот в сравнение с факторите на протромбиновия комплекс, то във фазата на корекция по време на лечение с кумарин може да се стигне до преходна свръхсъсирваемост, склонност към тромбози и кумаринови некрози. След преустановяване на лечението също следва краткотрайна фаза на свръхсъсирваемост.
 • Нарушения на фибринолизата (много рядко) срещани:
  • Намалено отделяне на тъканен плазминогенен активатор (t-PA)
  • Повишена активност на инхибиторите на плазминогеновия активатор (ПАИ)
 • Лечение с естрогени: петкратно е по-висок рискът при лечение със съдържащи естрогени овулационни инхибитори, налице е потенциране на опасността при тютюнопушене, бременност, залежаване
 • Тромбоцитози
 • Повишен вискозитет на кръвта: полиглобулия, форсирана диуреза с ексикоза
 • Циркулаторни нарушения: обездвижване (залежаване), обездвижване на крайници (например при гипсирането му), прегъване на задколянната вена при по-продължително заседяване ("самолетни тромбози"), варикозни състояния, флебити, сърдечна недостатъчност, миокарден инфаркт, напреднала възраст, затлъстяване, венозна дилатация под влияние на температурата
 • Туморни заболявания: при т. нар. идиопатични тромбози трябва да се мисли за наличие на тумор и последният трябва да бъде търсен активно!

Локализация: в 90% от случаите - в басейна на долната куха вена, от тях - 30% в тазовите вени и 60% - във вените на долните крайници.

Различават се:

 • Лека тромбоза
 • Септична (съдържаща бактерии) тромбоза, например при пуерпералния сепсис. Левият крак се засяга пет пъти по-често от десния (затруднено оттичане на кръвта на мястото, на което тазовата вена и артерия вляво се кръстосват). 25% от тромбозите на феморалната вена водят до възходяща тромбоза на тазовите вени. Последните показват два пъти по-голяма честота на откъсване на емболи за разлика от тромбозите на феморалната вена.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари