Състояния и заболявания

Хроничен прогресиращ гломерулонефрит

Съдържание

  1. Хроничен прогресиращ гломерулонефрит
  2. Диагноза, лечение и прогноза

Определение

Това е хроничен стадий на различните гломерулопатии. При болшинството от случаите в анамнезата не съществуват данни за остър ГН.

Клинична картина

  • Постепенно начало на заболяването
  • Еритроцитурия, протеинурия
  • Евентуално нефрозен синдром
  • Хипертония
  • Симптоми на бавно прогресираща бъбречна недостатъчност

Не пропускайте

Коментари