Състояния и заболявания

Хроничен прогресиращ гломерулонефрит

Съдържание

  1. Хроничен прогресиращ гломерулонефрит
  2. Диагноза, лечение и прогноза

Определение

Това е хроничен стадий на различните гломерулопатии. При болшинството от случаите в анамнезата не съществуват данни за остър ГН.

Клинична картина

  • Постепенно начало на заболяването
  • Еритроцитурия, протеинурия
  • Евентуално нефрозен синдром
  • Хипертония
  • Симптоми на бавно прогресираща бъбречна недостатъчност

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари