Състояния и заболявания

Остра коремна болка

Увод и основни понятия

Преценката на пациент с остра коремна болка е един от най-предизвикателните аспекти на спешната медицина. Острата коремната болка е често оплакване – установява се приблизително при 10 % от пациентите в спешно приемно отделение. При 10 до 25 % от пациентите с това оплакване е необходима спешна оперативна интервенция (болни с остър хирургичен корем). Важността на проблема произлиза именно от този голям процент болни, при които грешният подход, неправилната диагноза и лечение могат да доведат до неблагоприятни последствия поради тежките усложнения на първичните заболявания, водещи до това оплакване.

Почти половината от пациентите с остра коремна болка се повлияват от консервативно лечение, при което диагнозата остава неуточнена. Диагностичните възможности при болните с остра коремна болка варират от непосредствени животозастрашаващи състояния (руптура на абдоминална аортна аневризма) през чести незастрашаващи живота състояния (гастроентерит) до необичайни или редки състояния (ухапване от черен паяк – род Latrodectus).

При 10 % от болните причината за острата коремна болка е гастроентерит. Другите най-чести причини за остра коремна болка са нефролитиазата, жлъчната колика, тазовата възпалителна болест и инфекциите на бъбречно-отделителната система. Въпреки, че първоначално етиологията на острата коремна болка не може да бъде определена при 30 до 40 % от пациентите, разпознаването на болните с животозастрашаващи състояния и нужда от оперативна интервенция е по-важно, отколкото поставянето на точна диагноза. Висцералната коремна болка е крампична (коликообразна) и лошо локализирана. Тя произлиза от кухи или паренхимни коремни органи. При болка от кух коремен орган причината обикновено е спазъм или раздуване на органа.

Соматичната (париетална) коремна болка произлиза от възпаление на париеталния перитонеум. В тези случаи болката е остра и добре локализирана. В началото на болестния процес пациентите обикновено усещат висцерална болка, която при напредване на процеса преминава в соматична вследствие засягане на съседния перитонеум. Отразената болка се усеща далеч от мястото на болестния процес и се обяснява с различния ембриологичен произход на коремните структури - болка в скапуларната област при заболявания на слезката и жлъчният мехур, епигастрална болка при миокарден инфаркт, болка в рамото при дразнене на диафрагмата (руптура на слезката), тестикуларна болка при остра обструкция на уретер.

Произходът на коремната болка може да бъде:

  • От самите вътрекоремни органи и структури - перитонит, вследствие заболяване на коремните или тазови органи, обструкция на червата, уретера или билиарното дърво, гинекологични заболявания, съдови заболявания с инфарциране на червата или дисекация/руптура на аортата.
  • От екстраабдоминалните органи и структури - болка от коремната стена (травматична), от интраторакалните структури (пневмония, пневмоторакс, болести на хранопровода, белодробен емболизъм, миокарден инфаркт), болка с тазов органен произход (салпингит, тубоовариален абсцес, торзия и руптура на овариална киста, аборт и ектопична бременност), болка с метаболитен произход (диабетна кетоацидоза, сърповидно-клетъчна криза, порфирия, интоксикации с тежки метали), скелетно-мускулни и автоимунни заболявания.

 

Източник(ци):

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02 „ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари