Състояния и заболявания

Морбили

Синоними: дребна шарка, брусница
На латински език: morbilli
На английски език: measles, morbilli

Морбили (брусница, дребна шарка) е остра инфекциозна болест, силно контагиозна, която се характеризира с обща интоксикация, катарални прояви от страна на горните дихателни пътища и очите, макуло-папулозен обрив и склонност към белодробни усложнения.

Морбили притежава висок индекс на контагиозност, висок индекс на изява, висока степен на имунитет - типична детска болест (кърмачетата до 8-годишна възраст не боледуват благодарение на защитата от антителата, получени от майката, при положение, че последната е прекарала заболяването).

Инфекциозност: започва с продромалния стадий и приключва с отзвучаването на екзантемния обрив.

Етиология

Морбили се предизвиква от РНК-съдържащ парамиксовирус Polynosa morbillorum, слабо устойчив във външната среда. Притежава цитопатична активност към клетъчните култури. Антигенната му структура е еднородна.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари