Състояния и заболявания

Скарлатина

На латински език: Scarlatina
На английски език: Scarlet fever

Скарлатина - остро инфекциозно заболяване (форма на стрептококова инфекция), което се характеризира с местни възпалителни изменения, повишена температура, ангина, интоксикация и дребнопетнист обрив.

Етиология

Причинителят на скарлатината е бета-хемолитичният стрептокок (Streptococcus pyogenes) от група А. Познати са 60 серологични типа, които имат груповоспецифичен полизахарид С антиген и типовоспецифичен небелтъчен М и Т антиген. Отделени са три типа извънклетъчен еритрогенен токсин (А, В и С).

Не пропускайте

Международна класификация на болестите - 10-та ревизия (МКБ-10)

Коментари