Състояния и заболявания

Мегалобластна анемия

На английски език: Megaloblastic anemia


Определение

Касае се за недоимък на Vitamin В 12 и/или фолиева киселина с нарушения в синтеза на ДНК и в узряването на ядрата на клетките от миелопоетичния ред с поява на мегалобласти. Клинична триада: Хематологични + неврологични + гастро-интестинални симптоми.

Епидемиология

Най-често мегалобластните анемии се дължат на дефицит на Vitamin B 12.

Честота

9 случая/100 000 души/година.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари