Състояния и заболявания

Мегалобластна анемия

На английски език: Megaloblastic anemia


Определение

Касае се за недоимък на Vitamin В 12 и/или фолиева киселина с нарушения в синтеза на ДНК и в узряването на ядрата на клетките от миелопоетичния ред с поява на мегалобласти. Клинична триада: Хематологични + неврологични + гастро-интестинални симптоми.

Епидемиология

Най-често мегалобластните анемии се дължат на дефицит на Vitamin B 12.

Честота

9 случая/100 000 души/година.

Не пропускайте

Коментари