Състояния и заболявания

Лимфом на Ходжкин (Hodgkin)

Синоними: лимфогрануломатоза, позната преди като болест на Ходжкин
На английски език: М. Hodgkin – Sternberg – Paltauf, Hodgkin's lymphoma

Малигнен лимфом, чиято хистологична особеност са гигантските клетки на Sternberg. Te произхождат от мононуклеарните клетки на Ходжкин.

B началния стадий се касае за локализирано заболяване на лимфните възли, а в напредналия – за системно заболяване, което се проявява и в нелимфни органи (костен мозък, черен дроб).

Епидемиология

  • 2 – 4/100 000 души годишно
  • Отношение мъже : жени = 10 : 6
  • Кривата на възрастовото разпределение показва два върха: в третото и в седмото десетилетие от живота

Eтиология

Неизвестна. Обсъжда се ролята на онкогенни вируси.

На вашето внимание

Състояния и заболявания

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари