Състояния и заболявания

Легионелоза (Легионерска болест)

На английски език: Legionellosis, Legionnaires' disease, Legion fever, Pontiac fever

Определение

Легионелозата е белодробно заболяване, което за първи път се появява през 1976 година във филаделфия (САЩ) и протича с температура. To може да се изяви епидемично или спорадично. Легионелите се причисляват към най-разпространените причинители на пневмонии. Особено застрашени са по-възрастните пациенти и тези с отслабена имунна система.

Честота

Годишно се инфектира около 1% от населението на Европа , но само при 10% от инфектираните заболяването има клинична изява.

Причинител

Съществуват 28 вида легионели (например Legionella pneumophila) c множество серотипове. Легионелите са повсеместно разпространени в сладките води. Пренасянето се осъществява посредством инхалацията на инфектираните аерозоли от водните инсталации (охладителни кули, овлажнителни инсталации, душове, инсталации за топла вода и др.)

Инкубационен период:  2 - 10 дни

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари