Състояния и заболявания

Дисплазия на дясната камера (М. Uhl)

На английски език: Uhl's disease

Съдържание

  1. Дисплазия на дясната камера (М. Uhl)
  2. Диференциална диагноза
  3. Диагноза и лечение

Определение

Дисплазията на дясната камера (болестта на Uhl) е рядка вродена кардиомиопатия с изтъняване на миокарда и дилатация на дясната камера.

Клинична картина

Десностранна сърдечна недостатъчност, камерни тахиаритмии (евентуално със синкопи), десен бедрен блок.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари