Състояния и заболявания

Дисплазия на дясната камера (М. Uhl)

На английски език: Uhl's disease

Съдържание

  1. Дисплазия на дясната камера (М. Uhl)
  2. Диференциална диагноза
  3. Диагноза и лечение

Определение

Дисплазията на дясната камера (болестта на Uhl) е рядка вродена кардиомиопатия с изтъняване на миокарда и дилатация на дясната камера.

Клинична картина

Десностранна сърдечна недостатъчност, камерни тахиаритмии (евентуално със синкопи), десен бедрен блок.

Не пропускайте

Коментари