Състояния и заболявания

Ку-треска

Синоними: рикетсиозна пневмония

Епидемиология

Заболяването е описано в Австралия, а по-късно и на Балканския полуостров – включително и в нашата страна. В последните години се установяват чести ендемични огнища с Ку-треска в различни райони на България.

Ку-треската е зооноза, която е разпространена в различни насекоми и животни – говеда, кози, агнета, овци, малки гризачи и дивеч. Човек може да се зарази посредством непастьоризирано мляко, фекалии, урина, плацента (при раждане на овце и говеда). Боледуват по-често животновъди и работещи в кланици.

Не пропускайте

Международна класификация на болестите - 10-та ревизия (МКБ-10)

Коментари