Състояния и заболявания

Нодозен панартериит

Определение за нодозен панартериит

Некротизиращо възпаление, което засяга средните и малките артерии в зоната на прасците и предмишницата и тези във вътрешните органи. Макроскопски се касае за малки възловидни задебелявания, подредени като мъниста на броеница.

Хистологичната картина на нодозния панартериит се характеризира с отделни възловидни фибриноидни отлагания, засягащи всички слоеве на съдовата стена с некрози на медията и пролиферация на интимата.

Честотата на нодозния панартериит възлиза на 6 - 7/100 000 заболявания годишно. Нодозният панартериит е рядко заболяване, съотношението на мъжете към жените възлиза на 3:1.

Етиологията е неизвестна.

Патогенеза на нодозния панартериит: в 30% от случаите се открива HBS-Aг в серума като признак на инфекция с вируса на хепатит В. HBS-Аг се открива отчасти и в засегнатите съдови участъци (под формата на имунни комплекси).

Клинична картина

 • Общи симптоми: температура, загуба на тегло (50%), нощно изпотяване
 • Специфични органни симптоми (в зависимост от разпространението на васкулита):
  • Засягане на бъбреците (70%): определя в значителна степен прогнозата: огнищен гломерулонефрит с развитие на нефрогенна хипертония с евентуално главоболие и бъбречна недостатъчност. Урина: микрохематурия, протеинурия.
  • Мускулни и ставни болки (65%)
  • Стомашно-чревен тракт (50%): коликообразни коремни болки, могат да възникнат инфаркти на червата.
  • Засягане на коронарните артерии (80%): стенокардия, миокарден инфаркт
  • Полиневропатия (60%) и евентуално засягане на ЦНС (апоплексия, епилепсия)
  • Кожни изменения (40%): характерни са възловидните кожни изменения (биопсия!).

Важно!: Тъй като заболяването може да засегне и други органи, клиничното протичане е пъстро и диференциалната диагноза е трудна!

Лабораторни данни

 • Увеличаване на СУЕ, левко-/гранулоцитоза, евентуално тромбоцитоза
 • Евентуално се позитивира HBs -Аг (30%)
 • Евентуално понижаване на комплемента
 • Евентуално поява на антинеутрофилни цитоплазмени антитела с перинуклеарно флуоресцентно отлагане (pANCA)

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари