Състояния и заболявания

Нодозен панартериит

Определение за нодозен панартериит

Некротизиращо възпаление, което засяга средните и малките артерии в зоната на прасците и предмишницата и тези във вътрешните органи. Макроскопски се касае за малки възловидни задебелявания, подредени като мъниста на броеница.

Хистологичната картина на нодозния панартериит се характеризира с отделни възловидни фибриноидни отлагания, засягащи всички слоеве на съдовата стена с некрози на медията и пролиферация на интимата.

Честотата на нодозния панартериит възлиза на 6 - 7/100 000 заболявания годишно. Нодозният панартериит е рядко заболяване, съотношението на мъжете към жените възлиза на 3:1.

Етиологията е неизвестна.

Патогенеза на нодозния панартериит: в 30% от случаите се открива HBS-Aг в серума като признак на инфекция с вируса на хепатит В. HBS-Аг се открива отчасти и в засегнатите съдови участъци (под формата на имунни комплекси).

Клинична картина

 • Общи симптоми: температура, загуба на тегло (50%), нощно изпотяване
 • Специфични органни симптоми (в зависимост от разпространението на васкулита):
  • Засягане на бъбреците (70%): определя в значителна степен прогнозата: огнищен гломерулонефрит с развитие на нефрогенна хипертония с евентуално главоболие и бъбречна недостатъчност. Урина: микрохематурия, протеинурия.
  • Мускулни и ставни болки (65%)
  • Стомашно-чревен тракт (50%): коликообразни коремни болки, могат да възникнат инфаркти на червата.
  • Засягане на коронарните артерии (80%): стенокардия, миокарден инфаркт
  • Полиневропатия (60%) и евентуално засягане на ЦНС (апоплексия, епилепсия)
  • Кожни изменения (40%): характерни са възловидните кожни изменения (биопсия!).

Важно!: Тъй като заболяването може да засегне и други органи, клиничното протичане е пъстро и диференциалната диагноза е трудна!

Лабораторни данни

 • Увеличаване на СУЕ, левко-/гранулоцитоза, евентуално тромбоцитоза
 • Евентуално се позитивира HBs -Аг (30%)
 • Евентуално понижаване на комплемента
 • Евентуално поява на антинеутрофилни цитоплазмени антитела с перинуклеарно флуоресцентно отлагане (pANCA)

Не пропускайте

Коментари