Изследвания и процедури

Нарушения на дихателната функция

Белодробните функции са вентилация, дифузия и перфузия

Различават се следните смущения:

  • Нарушения на вентилацията
  • Нарушения на дифузията
  • Нарушения на перфузията

Нормално тези процеси протичат по един и същ начин и в определена последователност във всички части на белите дробове. В противен случаи се стига до нарушение на газовия обмен. Когато се засегне центърът на дишането, настъпват регулаторни нарушения.

На вашето внимание

Изследвания и процедури

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари