Изследвания и процедури

Нарушения на дихателната функция

Белодробните функции са вентилация, дифузия и перфузия

Различават се следните смущения:

  • Нарушения на вентилацията
  • Нарушения на дифузията
  • Нарушения на перфузията

Нормално тези процеси протичат по един и същ начин и в определена последователност във всички части на белите дробове. В противен случаи се стига до нарушение на газовия обмен. Когато се засегне центърът на дишането, настъпват регулаторни нарушения.

На вашето внимание

Изследвания и процедури

Не пропускайте

Коментари