Билки и билкови сборове

Вълнест напръстник – Digitalis lanata Ehrh.

Семейство

Живеничеви – Scrophulariaceae

Описание

Многогодишно или двегодишно тревисто растение с право, неразклонено стъбло, високо 30 – 100 см. Листата са последователни, продълговато ланцетни до ланцетни, 6 – 12 см дълги и 1.5 – 2 см широки, целокрайни, по-рядко по края леко вълновидни, голи или само по ръба в основната част с дълги многоклетъчни власинки. Връхните стъблови листа са приседнали, заострени към върха и постепенно преминаващи в прицветници. Съцветието е дълъг, гъст, многостранен грозд. Цветната ос, прицветниците и чашката са беловлакнести. Цветовете са 2 – 3 см дълги, с почти до основата петделна чашка и бяло или жълтеникаво двуустно венче с виолетови и кафяви жилки. Тичинките са 4, прикрепени за долната част на венчето. Плодът е конусовидна, 8 – 12 мм дълга, двугнездна кутийка. Цъфти юни – август.

Разпространение

Расте по сухи тревисти и каменисти места, из храсталаци и редки гори, най-често до 1000 м надморска височина в цялата страна.

Употребяема част

Листата (Folia Digitalis lanatae) се използват като суровина за фармацевтичната промишленост.

Действие

Съдържащите се в листата на вълнестия напръстник гликозиди подобряват дейността на сърдечния мускул. Те засилват енергията на сърдечните съкращения, забавят и нормализират сърдечния ритъм, подобряват кръвоснабдяването на органите, засилват диурезата. С тези си свойства вълнестият напръстник, наред с другите видове напръстник (червен, жълт и др.), е незаменимо средство за лечение на хроничната сърдечна слабост. Днес дрогата се използва изключително като суровина за получаване на дигиталисови препарати от химико-фармацевтичната промишленост.

Приложение

В българската народна медицина вълнестият напръстник се използва при водянка, сърдечен задух, маточни кръвотечения, скрофулоза и др.

Днес за лечението на сърдечната недостатъчност се използват пречистени активни гликозиди под формата на фармацевтични препарати: ланатиген, цедиланид, изоланид, цеглунат, дигоксин и др. Трябва да се знае, че гликозидите на вълнестия напръстник са силно токсични вещества. При продължително прилагане те се натрупват в организма и могат да доведат до отравяне. Поради това лечението с дигиталисови препарати трябва да става само под строг лекарски контрол!

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!