Билки и билкови сборове

Мъжка папрат (противоглистна папрат) – Dryopteris filix-mas (L.) Schott (Nephrodium filix-mas (L.) Strempel, Aspidium filix-mas (L.) Swartz)

Семейство

Папратови – Polypodiaceae

Описание

Многогодишно тревисто растение с едро, до 30 см дълго, дебело, косо възходящо или хоризонтално коренище, покрито с остатъци от листни дръжки на миналогодишни листа. Листата са до 1 м дълги, с по-къси от петурата дръжки, в очертание елипсовидно продълговати, два пъти пересто нарязани. По долната страна на листата от двете страни на средните жилки на дяловете от втори порядък в две редици са разположени спорите (група спорангии). Те са покрити с ципесто бъбрековидно покривало (индузий), което в началото е сиво, а после червено-кафяво. Спорите узряват през август – септември.

Разпространение

Разпространено е из влажни, сенчести гори и храсталаци в планините до 1800 м надморска височина.

Употребяема част

Използва се коренището (Rhizoma Filicis-maris), което се изважда през есента или в ранна пролет. Да не се смесва с коренището на женската папрат (Athyrium filix-femina (L.) Roth).

Действие

Коренището на мъжката папрат съдържа няколко производни на флороглуцина, които потискат нервната система, мускулната и сърдечната дейност. Дразнят лигавиците и предизвикват възпаление.

Приложение

Използват се маслени, етерни и други извлеци от коренището или препарати, получени от активните вещества в него. Прилагат се за лечение на панделковидните глисти (тениите), като се спазват съвсем точно назначените от лекаря доза, диета и схема на лечение.

Начин на употреба

Непременно след лекарството трябва да се вземе солево очистително – английска сол. (Да не се взема рициново масло!) Никога не трябва да се приема без лекарско назначение и надзор.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари