Билки и билкови сборове

Копър – Anethum graveolens L.

Семейство

Сенникоцветни – Apiaceae (Umbelliferae)

Описание

Едногодишно растение с набраздено, кухо, 40 до 120 см високо стъбло. Листата са последователни, 3 до 4 пъти пересто нарязани, с линейно нишковидни или нишковидни крайни дялове. Съцветието е сложен сенник с диаметър около 15 см, с 30 – 50 главни лъча, в основата без обвивка. Цветовете са жълти. Плодовете са 3 – 5 мм дълги, яйцевидни, сиво-кафяви, двусеменни. Цъфти юли – август.

Разпространение

Разпространено е като диворастящо само в южната част на Черноморското крайбрежие и край Дунава. Отглежда се из цялата страна.

Употребяема част

За лечебни цели се използват зрелите плодове (Fructus Anethi) и цялата цъфтяща надземна част (Herda Anethi) в свежо състояние.

Действие

Газогонно, потискащо централната нервна система.

Приложение

Плодчетата на копъра имат същото приложение както плодчетата на резенето (Foeniculum vulgare Mill.). Различно е само действието им върху централната нервна система. Докато резенето я възбужда, копърът действа успокояващо до сънотворно. Затова той се смята за едно от най-добрите народни средства при колики у неспокойни, изнервени кърмачета и за лечение на хълцането.

Начин на употреба

Плодчетата се прилагат под формата на запарка в същата доза както плодчетата на резенето.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари