Състояния и заболявания

Ревматизъм

На английски език: rheumatism, rheumatic disorder

Определение

Касае се за алергично-възпалително системно заболяване, предизвикано от стрептококи, което може да се манифестира със засягане на сърцето, ставите, ЦНС, кожата и подкожната тъкан.

Наблюдават се 3 типични картини: ревмокардит, остър полиартрит, chorea minor.

Честотната крива бележи връх между 5- и 15-годишна възраст, днес заболяването се среща по-рядко от преди.

Етиология

 • β-хемолитичните стрептококи от група А предизвикват ревматизъм. Последният не е директно обусловен от инфекцията, a e следствие на индуцирана от нея автоимунна реакция (вторично алергично стрептококово заболяване)
 • Генетично предразположение

N.B. Другата възможност за развитието на „вторично заболяване“ след прекарана инфекция от стрептококи, принадлежащи към група A, e острият гломерулонефрит, едновременното възникване на двете заболявания е много рядко.

Подразделяне на стрептококите:

 • Според поведението им при хемолиза (пo Schottmueller):
  • α-хемолитични стрептококи – частична хемолиза, както и позеленяване на колониите вследствие редукция на хемоглобина
  • β-хемолитични стрептококи – пълна хемолиза
  • γ-хемолитични стрептококи – липса на хемолиза
 • Типизиране пo Lancefield:
  • В групи (от А до V) – според въглехидратната фракция С, и типове – според белтъчните фракции М + Т

β-хемолитичните стрептококи от група A (Streptococcus pyogenes) причиняват 95% от стрептококовите заболявания, например angina tonsillaris, рубеола, erysipelas и др.

β-хемолитични стрептококи се откриват в устната кухина при 10% от здравите деца и възрастни (стрептококови носители).

N.B. He доказването на β-хемолитични стрептококи в устната кухина е патологично, а съвпадението му с прояви на болестта.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари