Състояния и заболявания

Предсърдно трептене

Хипотезата за възникване на предсърдното трептене допуска: макро-reentry механизъм с вътрепредсърдно кръжащо възбуждение. Често предсърдното трептене е междинен стадий в прехода от синусов ритъм към предсърдно мъждене.

ЕКГ: Р-вълните при предсърдно трептене имат форма на зъбчато колело и са с честота между 250 - 300/мин. Обикновено посредством предпазващ AV-блок от II степен (често в отношение 2:1 или 3:1) камерната честота се редуцира в съответствие с блоковото съотношение. При блок 2:1 камерната честота обикновено е между 125 - 150/мин. (Диференциална диагноза: пароксизмална надкамерна тахикардия с честота: 160 - 200/мин.).

Причините обикновено са органични сърдечни заболявания (вижте статията "Предсърдно мъждене")

Лечение (вижте статията "Предсърдно мъждене")

Не пропускайте

Коментари