Състояния и заболявания

Предсърдно трептене

Хипотезата за възникване на предсърдното трептене допуска: макро-reentry механизъм с вътрепредсърдно кръжащо възбуждение. Често предсърдното трептене е междинен стадий в прехода от синусов ритъм към предсърдно мъждене.

ЕКГ: Р-вълните при предсърдно трептене имат форма на зъбчато колело и са с честота между 250 - 300/мин. Обикновено посредством предпазващ AV-блок от II степен (често в отношение 2:1 или 3:1) камерната честота се редуцира в съответствие с блоковото съотношение. При блок 2:1 камерната честота обикновено е между 125 - 150/мин. (Диференциална диагноза: пароксизмална надкамерна тахикардия с честота: 160 - 200/мин.).

Причините обикновено са органични сърдечни заболявания (вижте статията "Предсърдно мъждене")

Лечение (вижте статията "Предсърдно мъждене")

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари