Състояния и заболявания

Пароксизмална надкамерна тахикардия

Съществуват два механизма на възникване на пароксизмалната надкамерна тахикардия:

  • Reentry-механизъм (по-чест)
  • Ектопично възбуждение

Съществуват три форми на пароксизмалната надкамерна тахикардия:

  • Предсърдна тахикардия (понятие предсърдна тахикардия се използва вместо общоприетото понятие "надкамерна тахикардия") Разпространение: среща се често и при здрави лица. ЕКГ: променена форма на Р-вълната, честота 150 - 200/мин. Особени форми:
    • Предсърдна тахикардия с AV-блок (обикновено II степен): среща се обикновено при дигиталисова интоксикация, евентуално утежнена в резултат на хипокалиемия. Важно!: Предсърдната тахикардия с AV-блок говори за наличие на дигиталисова интоксикация (до доказване на противното). Наложително е да бъде определена концентрацията на сърдечните гликозиди, а даването на дигиталисови препарати е противопоказано!
    • Многоцентрова предсърдна тахикардия: среща се при cor pulmonale, тежка сърдечна недостатъчност. ЕКГ: откриват се най-малко три различни конфигурации на Р-вълната с променящи се РР- и PQ-интервали.
  • AV-тахикардия от reentrv-тип без синдром на преждевременно възбуждение на камерите: това е най-честата форма на пароксизмална надкамерна тахикардия. Етиология: най-често се среща у сърдечно здрави (2/3 от случаите) и при пролапс на митралната клапа и други сърдечни заболявания, хипертиреоидизъм. Патогенеза: AV-нодалната тахикардия се основава на факта, че AV-възелът разполага с функционално разделени проводни пътища, които имат различна скорост на провеждане и продължителност на рефрактерния период (бавно провеждащ алфа-път, бързо провеждащ бета-път). По такъв начин става възможно възникването на кръжащи възбуждения (reentry-механизъм). ЕКГ: Типичната честота е 180 - 220/мин. с внезапно увеличаване на PR-интервала в началото на тахикардията, липса на Р-вълни и AV-блок, Камерните комплекси обикновено са нормапни (тесни): Изключение: разширяване на QRS-комплекса при изтощение (умора) на проводния път или при бедрен блок. В свободните от тахикардия периоди ЕКГ е нормално без белези за преждевременно възбуждение.
  • АV-тахикардия от reentry-тип при синдром на преждевременно възбуждение. Paзпространение: WPW-syndrom (Wolff-Parkinson-White-syndrom) и LGL-syndrom (Lown-Ganong-Levine-syndrom). Патогенеза: Отключване на тахикардии от reentry-тип вследствие ретроградно възбуждение на предсърдията по допълнителни проводни пътища между предсърдията и камерите (сноп на Kent при WPW-syndrom, сноп на James при LGL-syndrom). ЕКГ: характерни са тахикардиите с нормални (тесни) QRS-комплекси (изключенията: вижте по-горе). Като израз на ретроградното възбуждение на предсърдията могат да бъдат доказани остатъчни Р-вълни, деформиращи ST-сегмента. През свободните от тахикардия интервали са налице характерни ЕКГ-признаци: При WPW-синдром: скъсяване на PQ-интервала (< 0,12 сек.) и разширяване на QRS-комплекса (делта-вълна). При LGL-синдром: скъсяване на PQ-интервала без делта-вълна.

Отключващи фактори са емоционалното и физическото напрежение, употребата на кафе, чай, алкохол, никотин; твърде често не се откриват причинни фактори.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари