Състояния и заболявания

Пароксизмална надкамерна тахикардия

Съществуват два механизма на възникване на пароксизмалната надкамерна тахикардия:

  • Reentry-механизъм (по-чест)
  • Ектопично възбуждение

Съществуват три форми на пароксизмалната надкамерна тахикардия:

  • Предсърдна тахикардия (понятие предсърдна тахикардия се използва вместо общоприетото понятие "надкамерна тахикардия") Разпространение: среща се често и при здрави лица. ЕКГ: променена форма на Р-вълната, честота 150 - 200/мин. Особени форми:
    • Предсърдна тахикардия с AV-блок (обикновено II степен): среща се обикновено при дигиталисова интоксикация, евентуално утежнена в резултат на хипокалиемия. Важно!: Предсърдната тахикардия с AV-блок говори за наличие на дигиталисова интоксикация (до доказване на противното). Наложително е да бъде определена концентрацията на сърдечните гликозиди, а даването на дигиталисови препарати е противопоказано!
    • Многоцентрова предсърдна тахикардия: среща се при cor pulmonale, тежка сърдечна недостатъчност. ЕКГ: откриват се най-малко три различни конфигурации на Р-вълната с променящи се РР- и PQ-интервали.
  • AV-тахикардия от reentrv-тип без синдром на преждевременно възбуждение на камерите: това е най-честата форма на пароксизмална надкамерна тахикардия. Етиология: най-често се среща у сърдечно здрави (2/3 от случаите) и при пролапс на митралната клапа и други сърдечни заболявания, хипертиреоидизъм. Патогенеза: AV-нодалната тахикардия се основава на факта, че AV-възелът разполага с функционално разделени проводни пътища, които имат различна скорост на провеждане и продължителност на рефрактерния период (бавно провеждащ алфа-път, бързо провеждащ бета-път). По такъв начин става възможно възникването на кръжащи възбуждения (reentry-механизъм). ЕКГ: Типичната честота е 180 - 220/мин. с внезапно увеличаване на PR-интервала в началото на тахикардията, липса на Р-вълни и AV-блок, Камерните комплекси обикновено са нормапни (тесни): Изключение: разширяване на QRS-комплекса при изтощение (умора) на проводния път или при бедрен блок. В свободните от тахикардия периоди ЕКГ е нормално без белези за преждевременно възбуждение.
  • АV-тахикардия от reentry-тип при синдром на преждевременно възбуждение. Paзпространение: WPW-syndrom (Wolff-Parkinson-White-syndrom) и LGL-syndrom (Lown-Ganong-Levine-syndrom). Патогенеза: Отключване на тахикардии от reentry-тип вследствие ретроградно възбуждение на предсърдията по допълнителни проводни пътища между предсърдията и камерите (сноп на Kent при WPW-syndrom, сноп на James при LGL-syndrom). ЕКГ: характерни са тахикардиите с нормални (тесни) QRS-комплекси (изключенията: вижте по-горе). Като израз на ретроградното възбуждение на предсърдията могат да бъдат доказани остатъчни Р-вълни, деформиращи ST-сегмента. През свободните от тахикардия интервали са налице характерни ЕКГ-признаци: При WPW-синдром: скъсяване на PQ-интервала (< 0,12 сек.) и разширяване на QRS-комплекса (делта-вълна). При LGL-синдром: скъсяване на PQ-интервала без делта-вълна.

Отключващи фактори са емоционалното и физическото напрежение, употребата на кафе, чай, алкохол, никотин; твърде често не се откриват причинни фактори.

Не пропускайте

Коментари