Състояния и заболявания

Нефробластом (тумор на Вилмс)

На английски език: Wilms' tumor, nephroblastoma

Съдържание

Честота

Обхваща 7,5% от неоплазиите в детска възраст, най-често се изявява през 3-та - 4-та година от живота. Отчасти е налице фамилност, евентуално се наблюдават и други вродени малформации.

Не пропускайте

Коментари