Състояния и заболявания

Нефробластом (тумор на Вилмс)

На английски език: Wilms' tumor, nephroblastoma

Съдържание

Честота

Обхваща 7,5% от неоплазиите в детска възраст, най-често се изявява през 3-та - 4-та година от живота. Отчасти е налице фамилност, евентуално се наблюдават и други вродени малформации.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари