Състояния и заболявания

Хемофилия

Това е най-често срещаната наследствена коагулопатия с честота 1:10 000 новородени, предимно у момчета (поради генетични закономерности)

  • Хемофилия А: 85% от случаите
  • Хемофилия В: 15% от случаите

Етиология

  • Хемофилия А (най-тежката форма:) патофизиологично могат да бъдат разграничени 2 типа:
    • Хемофилия А-: липса на F. VIII С (90% от случаите)
    • Хемофилия А+: липсваща активност на F. VIII С (10% от случаите)
  • Хемофилия В: липса или неактивност на F. IX  (фактор на Christmas)

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари